» Voorouders 
Genealogie van de familie Brinkman(n)
Brinkmann in Süd-Merzen

Heiner Brinkmann (Merzen), onze stichting en anderen hebben onderzoek gedaan naar de Duitse famile. Hun resultaten vindt u (na inloggen) onder de tab ‘Stam en bijlagen' > 'Duitse familie'.

Genealogische onderzoekers van onze Stichting hebben Süd-Merzen bezocht en contacten met de Duitse familie gelegd.

Diderik tho Brinckhus wordt in ca 1442 genoemd als pachtboer in Süd-Merzen en zal de kleinzoon zijn geweest van de boer die in 1350 de boerderij Brinckhus betrok. Omdat Johann Brinckmann kort daarop eveneens als pachtboer genoemd wordt mag aangenomen worden dat Diderik in 1442 ca 55 jaar was en Johann ca 30 jaar. De genoemde Johann thon Brinckhus zal in 1510 misschien 50 jaar zijn geweest en is dan mogelijk weer de kleinzoon van Diderik.

In het boek ‘Merzen 1000 Jahre 977 – 1977’ (Josef Grimsel) wordt de ‘hoeve Brinckman’ met zijn bewoners enkele malen genoemd.
Het boek geeft aan dat men Merzen onderscheidt in 3 kernen. Ten eerste de hoofdkern Merzen, voorts Mittel-Merzen en Süd-Merzen. In deze kernen kent men de zogenaamde essen ofwel dorpsakkers. De Südmerzener Esch is onderverdeeld in de "Dorfesch" en de "Südesch". De tussen deze essen liggen de boerenhoeven Theissen, Brinckmann, Bauer en Wöste. Ze stammen waarschijnlijk nog uit de Saksische tijd.

In het stamboek van 1490 worden enkele van deze hoeven genoemd. De hoeve Brinkmann wordt echter niet genoemd, waarschijnlijk omdat deze hoeve niet over vee beschikte.
Bisschop Franz von Waldeck (1532-1553) geeft in 1536 Hinderich Brinckmann de erfenis van Brinckhaus in de parochie Meersen in leen. Zijn vader was Dietrich Brinckmann.
Omstreeks 1550 waren er in het bisdom 51 dergelijke boerenlenen. Deze boerlenen deden het werk van de leenman op de boerderij en waren gevrijwaard van de dienstplicht. Het was voldoende wanneer de formaliteiten vervuld werden, die in het leenrecht waren bepaald. Alleen vrijgeboren personen konden een boerenleen aanvaarden en konden daarover met toestemming van de leenheer vrij beschikken en het naar goeddunken vererven. Het was regel dat de oudste zoon te leen erfde. Het boerenleen was een vorm van landleen geworden wat er leek op het in eigendom hebben.

Verdere zoekresultaten
 
Ben Jorna schreef o.a. op zijn website:
”Veel speurwerk is in Duitsland verricht op het archief in Osnabruck, maar ook bij het Bisdom Hannover.
De eigenlijke genealogie gaat terug tot eind 1500, verder konden we niet komen."

Van dit speurwerk hebben we het volgende overgenomen helaas zonder verdere bronvermelding.
 
Dietrich Brinckmann, zoon van Johann Brinckmann
Hinderich Brinckmann, zoon van Dietrich Brinckmann, geboren rond 1508 te Süd-Merzen
Timmeke Heinrich Brinckmann, dochter van Hinderich Brinckmann (IV), erfpacht boerin, is geboren rond 1541 te Süd-Merzen is overleden rond 1610 te Süd-Merzen. Timmeke was gehuwd met Heinrich Meiborch.  Heinrich, boer, is geboren rond 1550 te Gehrde, is overleden rond 1620.  Heinrich werd ongeveer 70 jaar.
 
Dan is er even een hiaat en wordt vervolgens verder gegaan.
 
Rolff Brinckmann, erfpacht boer, is geboren rond 1600 in het Musterhaus (familiehuis) te Südmerzen.
Rolff trouwt in 1620 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geeske Zur Moullen.  Geeske, boerin, is geboren rond 1590 te Gehrde, is RK gedoopt, is overleden rond 1650 te Sudmerzen (D).  Geeske werd ongeveer 60 jaar.
Lubbert Brinckmann, erfpacht boer, is geboren rond 1625 te Sudmerzen (D), is RK gedoopt.
Rolff Brinkmann, is geboren rond 1645 te Sudmerzen (D), is
overleden in 1692 aldaar. Rolff werd ongeveer 47 jaar.
Johann Rolff Brinkmann, erfpacht boer, is geboren rond 1677 te
Sudmerzen (D), is RK gedoopt.
 
We vinden dat in het prestatieregister van 1722 Rolff Brinkmann als leenman van de landsheer wordt genoemd.
Verder is nog een aanta l‘losse’ Brinkmannen gevonden, die mogelijk ook een aansluiting hebben met de lijn Diderik tho Brinkhus.
 
Rudolff Brinckmann is geboren circa 1670. Hij is de vader van:
Rudolff Johannis Brinckman geboren circa 1700 en gedoopt in Merzen
Rudolf Hendrik Brinckman geboren circa 1700 en gedoopt in Merzen
In de Osnabrücker Geschichtquellen worden beide zonen genoemd als grondbezitter in Süd-Merzen; akte 28 juni 1737.
 
Bij naspeuren in de DTB- boeken van Merzen is hoofdzakelijk gezocht naar de namen Brinkmann en Vissers en hun afgeleiden. Hierbij zijnvan alle vondsten een digitale scan gemaakt (als afkorting met dig aangegeven). Van de gevonden personen is een reconstructie en lijst met ca 100 “losse” personen gemaakt. Deze lijst is niet bijgevoegd.
De DTB-boeken van de Lambertuskerk in Merzen beginnen in 1703. De eerste decennia zijn ze slecht te lezen. Het gebruik van ganzenveer, slechte inkt en papier en een slordig handschrift dragen ook niet bij aan de duidelijkheid. Daar nog bij in aanmerking genomen dat deze boeken niet zijn geschreven voor het onderzoek van latere genealogen maar voor declaratie aan het bisdom. Mogelijk dat hierdoor een gebeurtenis niet opgemerkt of verkeerd geïnterpreteerd is.
De reden dat ook de achternaam Visser interessant is, is de in de reconstructie opgenomen hypothese.


RECONSTRUCTIE
Rolff Brinkmann, , erfpacht boer, is geboren rond 1675 te Sudmerzen (D), is RK gedoopt, is overleden op vrijdag 26 juni 1733 teMerzen. Rolff werd ongeveer 58 jaar
Bij de doop van zijn kinderen wordt hij Rolff Brinkmann genoemd
ovl dig
Rolff trouwt op zaterdag 29 november 1704 te Merzen op ongeveer 29-jarige leeftijd met Lucia Elisabetha Holdtgreife
huw dig get arendt kan, ralle Konings en Hermen Holdtgreife
Van Rolff en Lucia zijn negen kinderen bekend:


1 Anna Maria Lucia Brinkmann is geboren op maandag 26 oktober 1705, is gedoopt te Merzen,
Doop dig vader is Rolf, moeder is Lucia Elisabeth getuigen Lucia Schultens en anna maria Holdtgriefe
Anna trouwt op zaterdag 17 juni 1730 te Merzen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Herman Visser, zoon van N.N. Visser. Herman is geboren rond 1700 (?).
huw dig get eustos theo pegt ex dispensa homini canonici Buttels
geb geschat
Van Anna en Herman zijn twee kinderen bekend:

1 Johanna Maria Visser ook genaamd Anna Maria Visser is geboren op vrijdag 10 november 1730 te Merzen, is overleden op donderdag 28 februari 1760 aldaar. Johanna werd 29 jaar, 3 maanden en 18 dagen.
Doop dig get anna maria brinkman, johanna maria mujs, johan fisser
ovl dig
2 Johann Herman Visser is geboren op maandag 10 november 1732 te Merzen.
Doop dig get maria johan.. an? Johan ????, herman visser en maria johan

2 Rolff Heinrich Brinkmann , pachtboer, is geboren op dinsdag 20 september 1707, is gedoopt te Merzen.
doop dig get heinrich .aus dem Mohr en Dirck Holdtgreife
Rolff trouwt rond 1735 te Merzen op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Maria Anna Margaretha Klankers. Maria, boerin, is geboren rond 1715.
Bron huw en nakom Brinkman Klankers: Jacques Groenendijk
Van Rolff en Maria is een kind bekend:
1 Maria Elisabeth Brinkmann is geboren op zondag 26 april 1739 te Merzen, is overleden op zaterdag 26 april 1806 aldaar. Maria werd 67 jaar.
Doop dig get maria brinkman, elisabeth albrink? en johan klankers
ovl dig 67jr ev de grote
huw dig get Bernard groote , herman placke en hinrich kotte
Maria trouwt op maandag 26 november 1764 te Merzen op 25-jarige leeftijd met Heinrich Herman Grote.
Toen zijn vader in 1733 overleed zal hij ongetwijfeld volgens het bestaande gebruik in 1733 de boerderij overgenomen hebben. Het overlijden van Rolf jr heb ik niet kunnen vinden. De begraafboeken van 1742 t/m 1744 ontbreken. Mogelijk is hij om deze tijd verscheiden.
3 Anna Margaretha Brinkmann is geboren op zondag 1 september 1709, is gedoopt te Merzen,
4 Anna Catherina Brinkmann is geboren op zondag 1 september 1709, is gedoopt te Merzen,
Doop Merzen tweeling dig get anna margereta mass??den. En anna catharina holdtgreife
geen verdere gegevens gevonden
5 Hermann Rolff Brinkmann is geboren op maandag 28 september 1711, is gedoopt te Merzen, zie III-E.
Doop dtb merzen dig get herman Ho..sch.er ? En Herman Rolf Holdtgreife
Hermann was gehuwd met Catharina Godemann.
Van Hermann en Catharina zijn twee kinderen bekend:
1 Maria Margaretha Brinckman ook genaamd Margaretha Maria is geboren te Euktrop (?), is gedoopt op maandag 22 januari 1748 te Süd-Merzen
Bron geb; doopregister Süd-Merzen get anna marg brinckman,maria adelheid geheman gerd herm brinckmann
2 Hermannus Henricus Brinckmann is geboren te Merzen, is gedoopt op woensdag 22 oktober 1749 aldaar is overleden op maandag 9 augustus 1751 aldaar. Hermannus werd 1 jaar, 9 maanden en 18 dagen.
Doop dig bron dp; taufbuch Merzen (doopgetuigen waren Herm. Brinckmann, Joan Henrick von der Frijhe, Maria Kablas en ?? Godemann),
ovl dig 2jr

6 Joes Theodorus Brinkmann is geboren op donderdag 25 januari 1714 te Merzen,
Doop dig get hendricks Orff en theodorus pegt
geen huwelijk of overlijden kunnen vinden
Mogelijk geemigreerd??

7 Johann Heinrich (Visser) Brinkmann is geboren op zondag 10 november 1715 te Merzen,is overleden op zondag 8 mei 1791 te Süd-Merzen, is begraven op dinsdag 10 mei 1791 aldaar. Johann werd 75 jaar, 5 maanden en 28 dagen.
Doop dig zijn vader wordt Johan Rolf genoemd en moeder Lucia get johan Mosman en johan scholg
Ovl dig
Johann trouwt op maandag 15 september 1749 te Merzen op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna-Maria Kolcker , dochter van Gerdt Kolcker en Alheidt. Anna-Maria is geboren op zondag 12 november 1724 te Merzen, is overleden op vrijdag 24 juni 1791 te Sudmerzen (D), is begraven op maandag 27 juni 1791 te Merzen. Anna-Maria werd 66 jaar, 7 maanden en 12 dagen.
huw dig get Herman Anton Specht en Joan Theodi Specht
ovl tdig; ovl akte 72 jr
In het begraafboek staat dat hij 72 jaar werd. Dit is waarschijnlijk een schatting van de doodgraver geweest. De parochianen hadden geen inzage in de boeken.
Hypothese
In 1735 trouwt zijn oudste zus met Herman Visser. Zijn vader is dan 2 jaar dood en broer Rolf jr heeft het bedrijf overgenomen. Boven hem is nog een broer dus kans op de brinkmannhoeve heeft hij nagenoeg niet.
Hij gaat dan werken op de hoeve van Visser bij zijn zus en neemt, zoals gebruikelijk is, de naam van Visser over. Mogelijk trouwt hij met de dochter des huizes, Margaretha Fisser, die in 1748 overleed. Door ontbreken van bronnen heb ik hier verder niets over gevonden. Na enige tijd trouwt hij onder de naam Visser met Anna-Maria Kolcker. Zij krijgen 5 kinderen die onder de naam Visser gedoopt worden. Dan gebeurt er rond 1759 iets en is het gezin weer naar de brinkmannhoeve teruggekeerd. Zij krijgen daar nog 5 kinderen, die met de naam Brinckmann gedoopt worden. Er zal ongetwijfeld enige heisa ontstaan zijn. In het archief van Osnabrück ligt een cd met rechtdossiers van deze tijd. Mogelijk dat dit opheldering biedt.
Van Johann en Anna-Maria zijn tien kinderen bekend:
1 Anna Maria Adelheid (Visser) Brinkmann ook genaamd Anna Maria Adelheid Visser is geboren op dinsdag 14 september 1751 te Sudmerzen of is geboren op zondag 14 november 1751 te Merzen.
doop dig get Anna Adelheid Brinckmann, Maria elisabeth Brinckmann, Gerdt Dullmann vader is henrick visser
2 Johann Heinrich (Visser) Brinkmann ook genaamd Johann Heinrich Brinkmann*, boer op Brinkmannhoeve te Sudmerzen, is geboren op maandag 30 juli 1753 te Sudmerzen (D), is overleden op dinsdag 31 oktober 1820 aldaar. Johann werd 67 jaar, 3 maanden en 1 dag.
Doop dig get Heinrich Kolker Heirich Bower Elisabeth Brinckman
ovl dig in de akte staat 69 jr oud . is waarschijnlijk foute inschatting in werkelijkheid was hij 67jr. ( Zie ook verderop de gegevens, verkregen van Heiner Brinkmann)
Johann trouwt op dinsdag 16 november 1784 te Merzen (D) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Anna Maria Welling ook genaamd Ruter en Willing, dochter van Stamvader Welling. Anna, boerin, is geboren rond 1764 te Neuenkirchen (D), is overleden op donderdag 25 januari 1838 te Sudmerzen (D). Anna werd ongeveer 74 jaar.
Dig: ovl Merzen 74jr
In de overlijdensverklaring van haar dochter Catharina wordt ze Anna Maria Ruter genoemd (bron Schoterland 5 febr 1863)
Johann Heinrich is de stamvader van de Nederlandse Brinkmannen
3 kind Visser is geboren rond 1754, is overleden op vrijdag 14 april 1758 te Merzen. Kind werd ongeveer 4 jaar.
Ovl dig 4jr
4 Catharina Elisabeth (Visser) Brinkmann ook genaamd Catharina Elisabeth Visser is geboren op zondag 14 september 1755 te Sudmerzen (D) of is geboren op zondag 14 september 1755 te Merzen, is overleden op woensdag 11 december 1822 aldaar. Catharina werd 67 jaar, 2 maanden en 27 dagen.
doop dig get Elisabeth Kolker/ Dullman, Catharina Haakman, Heinrich Kolker
ovl dig
5 Maria Adelheid (Visser) Brinkmann ook genaamd Maria Adelheid Visser is geboren op dinsdag 11 april 1758 te Sudmerzen of is geboren op dinsdag 11 april 1758 te Merzen.
doop dig get Maria Hadierck? , Margaretha Hoekman, Heirich Bower
6 Theodorus Henricus Brinkmann is geboren te Sudmerzen (D) (?), is gedoopt op zondag 19 augustus 1759 te Süd-Merzen (doopgetuigen waren Hinrich Busker, Hinrich Mehr en Maria Moller).
Bron dp; taufbuch Merzen dig
Bij doop wordt de vader Hinrich genoemd en de moeder Maria
7 Margaretha Maria Elisabeth Brinckman ook genaamd Margaretha Maria Brinkmann is geboren te Süd-Merzen of is geboren op woensdag 6 oktober 1762 te Sudmerzen (D) (?), is gedoopt op woensdag 6 oktober 1762 te Merzen (doopgetuigen waren Anna Margaretha Elisabet Klancker, Adelheid Heelen en Joan von der Harz?).
Bron dp Merzen dig
bij de doop wordt de moeder Margaretha genoemd
8 Margaretha Adelheid Brinckman is geboren te Süd-Merzen, is gedoopt op zaterdag 18 augustus 1764 te Merzen (doopgetuigen waren Marg. Maria Düllmann en Gerard Henrich Visser).
Bron dp Merzen dig
Haar moeder wordt bji de doop Maria genoemd
9 Margaretha Maria Brinckman is geboren te Süd-Merzen, is gedoopt op woensdag 1 januari 1766 te Merzen (doopgetuigen waren Maria Fijen, Marg.lammers en Henrich Heelen).
Bron dp Merzen dig
Haar vader wordt Henrich Vissers Brinckman genoemd en haar moeder Maria.
10 Joannes Henricus Brinckmann is geboren te Süd-Merzen, is gedoopt op maandag 4 april 1768 te Merzen (doopgetuigen waren Joan Vissers, Deick Düllmann en Maria Buskers).
Bron dp Merzen dig
bij de doop wordt zijn moeder maria genoemd

8 Annna Alheit Brinkmann ook genaamd Adelheid Brinkmann, dochter van Rolff Brinkmann (II) en Lucia Elisabetha Holdtgreife, is geboren op woensdag 9 juni 1717 te Merzen, is overleden op zondag 9 januari 1774 aldaar. Annna werd 56 jaar en 7 maanden.
Doop dig getuige anna brinckmann, alheit aus dem Mohr
ovl dig 56jr
9 Maria Alheit Brinkmann, , is geboren op dinsdag 2 januari 1720 te Merzen.
Doop dig get alheit.brinckmann en maria brockschmidt
 
=====
Van Heiner Brinkmann uit Merzen ontvingen we een uittreksel uit het archief betreffende het gezin van Johann Heinrich Brinkmann zoon van Johann Brinkmann en Maria Kolcker.
 
Johann Heinrich Brinkmann, colon (=vrijboer) op Brinkmannhoeve te Sudmerzen, is geboren rond 1751 te Sudmerzen (D), en overleden op dinsdag 31 oktober 1820 te Sudmerzen (D). 
Johann Heinrich trouwt op dinsdag 16 november 1784 te Merzen (D) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Anna Maria Welling ook genaamd Ruter en Willing. Anna, boerin, is geboren rond 1762 te Neuenkirchen, is overleden op donderdag 25 januari 1838 te Sudmerzen. In de overlijdensverklaring van haar dochter Maria-Catharina wordt ze Anna Maria Ruter genoemd.
 
In het uittreksel worden de volgende kinderen genoemd:
 
1 Anna Maria Brinkmann, is geboren op maandag 19 juni 1786 te Sudmerzen (D).
2 Johann Dirk Heinrich Brinkmann ook genaamd Johann Henrich Brinkmann, heerboer te Süd Merzen, geboren op vrijdag 28 januari 1791 te Sudmerzen (D), en overleden op zaterdag 11 maart 1837 te Sudmerzen (D) aan tuberculose. 
Johann trouwt in 1826 op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Anne Maria Tholingshaus ook genaamd Anna Maria Thölen Johann.  Anne is geboren in 1790, is RK gedoopt.
3 Magaretha Maria Brinkmann, is geboren op zondag 17 maart 1793 te Sudmerzen (D), is overleden op woensdag 27 november 1872 te Sudmerzen. 
Magaretha trouwt op maandag 6 april 1812 te Sudmerzen op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Herman Heinrich. Woltering.  Herman is geboren rond 1786 te Merzen.
4 Johann Herman Brinkmann, is geboren op zaterdag 19 december 1795 te Sudmerzen (D).
5 Maria Adelheid Brinkmann, is geboren op maandag 31 december 1798 te Sudmerzen (D).
6 Maria Catharina Brinkmann is geboren op vrijdag 2 oktober 1801 te Sudmerzen (D), is overleden op donderdag 5 februari 1863 te Haskerdijke (FR), is begraven op maandag 9 februari 1863 te Terband. In de overlijdensakte wordt haar moeder Anna Maria Rutgers genoemd. Maria Catharina trouwt rond 1818 te Merzen op ongeveer 17-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Durk Beerends, zoon van Durk Beerends en Aaltje Brouwers. Durk is geboren rond 1788 te Merzen, is overleden op woensdag 21 mei 1862 te Schoterland.
7 Maria Gertrud Brinkmann geboren op zaterdag 18 februari 1804 te Sudmerzen en overleden op zaterdag 15 mei 1830 te SudMerzen.
Maria Gertrud was gehuwd met een Beerens.
8 Johann Friedrich Brinkmann, ook genaamd Friedrich Brinkmann, veenbaas en herbergier, is geboren op dinsdag 10 maart 1807 te Sudmerzen (D), is overleden op woensdag 11 april 1855 te Haskerdijke (FR), is begraven te Terband (?). Johann trouwt op zondag 7 mei 1837 te Haskerdijke (FR) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Berends Kruis dochter van Johannes Bernardus Kruis en Anna Herres Drijfhout. Aaltje, herbergierster, is geboren op zondag 24 december 1815 te Utingeradeel, is overleden op woensdag 11 december 1895 te Groningen.
===== 
Van Jacques Groenendijk ontving de Stichting een stamreeks 
Rolff Brinkmann is circa 1710 geboren en was pachtboer. Hij trouwde circa 1735 met Maria Anna Margaretha Klanckers. Zij is geboren circa 1715 en staat genoteerd als boerin. Beiden zijn in Merzen RK gedoopt en overleden.
Rolff en Maria kregen op 26-04-1739 een dochter Maria Elisabeth. Zij werd ook in Merzen geboren en overleed daar op 26-04-1806. Maria Elisabeth trouwde in Merzen op 26-11-1764 met Hendrik / Heinrich Herman Grote / Groote. Hij werd geboren circa 1740 te Rieste en overleed na 1806 te Merzen. Maria Elisabeth en Hendrik kregen acht kinderen.
Van een van deze kinderen stamt Jacques Groenendijk af.
 


 
 


 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer