» Voorouders 
Genealogie van de familie Brinkman(n)
Brinkmann in Süd-Merzen

Heiner Brinkmann (Merzen), onze stichting en anderen hebben onderzoek gedaan naar de Duitse famile. Hun resultaten vindt u (na inloggen) onder de tab ‘Stam en bijlagen' > 'Duitse familie'.

Genealogische onderzoekers van onze Stichting hebben Süd-Merzen bezocht en contacten met de Duitse familie gelegd.

Diderik tho Brinckhus wordt in ca 1442 genoemd als pachtboer in Süd-Merzen en zal de kleinzoon zijn geweest van de boer die in 1350 de boerderij Brinckhus betrok. Omdat Johann Brinckmann kort daarop eveneens als pachtboer genoemd wordt mag aangenomen worden dat Diderik in 1442 ca 55 jaar was en Johann ca 30 jaar. De genoemde Johann thon Brinckhus zal in 1510 misschien 50 jaar zijn geweest en is dan mogelijk weer de kleinzoon van Diderik.

In het boek ‘Merzen 1000 Jahre 977 – 1977’ (Josef Grimsel) wordt de ‘hoeve Brinckman’ met zijn bewoners enkele malen genoemd.
Het boek geeft aan dat men Merzen onderscheidt in 3 kernen. Ten eerste de hoofdkern Merzen, voorts Mittel-Merzen en Süd-Merzen. In deze kernen kent men de zogenaamde essen ofwel dorpsakkers. De Südmerzener Esch is onderverdeeld in de "Dorfesch" en de "Südesch". De tussen deze essen liggen de boerenhoeven Theissen, Brinckmann, Bauer en Wöste. Ze stammen waarschijnlijk nog uit de Saksische tijd.

In het stamboek van 1490 worden enkele van deze hoeven genoemd. De hoeve Brinkmann wordt echter niet genoemd, waarschijnlijk omdat deze hoeve niet over vee beschikte.
Bisschop Franz von Waldeck (1532-1553) geeft in 1536 Hinderich Brinckmann de erfenis van Brinckhaus in de parochie Meersen in leen. Zijn vader was Dietrich Brinckmann.
Omstreeks 1550 waren er in het bisdom 51 dergelijke boerenlenen. Deze boerlenen deden het werk van de leenman op de boerderij en waren gevrijwaard van de dienstplicht. Het was voldoende wanneer de formaliteiten vervuld werden, die in het leenrecht waren bepaald. Alleen vrijgeboren personen konden een boerenleen aanvaarden en konden daarover met toestemming van de leenheer vrij beschikken en het naar goeddunken vererven. Het was regel dat de oudste zoon te leen erfde. Het boerenleen was een vorm van landleen geworden wat er leek op het in eigendom hebben.

Verdere zoekresultaten
 
Ben Jorna schreef o.a. op zijn website:
”Veel speurwerk is in Duitsland verricht op het archief in Osnabruck, maar ook bij het Bisdom Hannover.
De eigenlijke genealogie gaat terug tot eind 1500, verder konden we niet komen."


Van dit speurwerk hebben we het volgende overgenomen helaas zonder verdere bronvermelding.
 
Dietrich Brinckmann, zoon van Johann Brinckmann
Hinderich Brinckmann, zoon van Dietrich Brinckmann, geboren rond 1508 te Süd-Merzen
Timmeke Heinrich Brinckmann, dochter van Hinderich Brinckmann (IV), erfpacht boerin, is geboren rond 1541 te Süd-Merzen is overleden rond 1610 te Süd-Merzen. Timmeke was gehuwd met Heinrich Meiborch.  Heinrich, boer, is geboren rond 1550 te Gehrde, is overleden rond 1620.  Heinrich werd ongeveer 70 jaar.
 
Dan is er even een hiaat en wordt vervolgens verder gegaan.
 
Rolff Brinckmann, erfpacht boer, is geboren rond 1600 in het Musterhaus (familiehuis) te Südmerzen.
Rolff trouwt in 1620 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geeske Zur Moullen.  Geeske, boerin, is geboren rond 1590 te Gehrde, is RK gedoopt, is overleden rond 1650 te Sudmerzen (D).  Geeske werd ongeveer 60 jaar.
Lubbert Brinckmann, erfpacht boer, is geboren rond 1625 te Sudmerzen (D), is RK gedoopt.
Rolff Brinkmann, is geboren rond 1645 te Sudmerzen (D), is
overleden in 1692 aldaar. Rolff werd ongeveer 47 jaar.
Johann Rolff Brinkmann, erfpacht boer, is geboren rond 1677 te
Sudmerzen (D), is RK gedoopt.

Johann trouwt in 1699 te Sudmerzen (D) op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met X X.

Johann trouwt in 1703 op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met Lucia X.  Lucia is RK gedoopt.

 
We vinden dat in het prestatieregister van 1722 Rolff Brinkmann als leenman van de landsheer wordt genoemd.
(Zie onder de bijdrage van Jaques Groenendijk die start bij een Rolff Brinkmann geboren ca 1710 (misschien een neef van onze Rolff), hij trouwde circa 1735 met Maria Anna Margaretha Klanckers.)

 
Johann Heinrich Brinkmann
, ook genaamd Heinrich Johann en Henrich von den Brincke, is geboren op zondag 10
december 1719 te Süd-Merzen, is overleden op zondag 8 mei 1791 en begraven op dinsdag 10 mei 1791 aldaar.

Heinrich trouwt rond 1750 te Sudmerzen met Anna Maria Kölcker ook genaamd Maria Margaretha, Maria en
Margaretha Kölcker.

Margaretha is geboren rond 1725 te Sudmerzen, is overleden op vrijdag 24 juni 1791 aldaar, is
begraven op maandag 27 juni 1791 te Merzen
. In het begraafregister van Süd-Merzen hebben we van hen beide de gegevens gevonden.
 
 
Van het gezin Brinkmann Kolcker worden nog de volgende kinderen vermeld:
 
1 Johann Heinrich Brinkmann geboren rond 1751 en overleden op 31-10-1820 te Süd-Merzen.
2 Elisabeth Brinkmann geboren rond 1752, gevormd 17-06-1766, overleden 31-10-1766

We vinden zelf in het doopregister van Merzen de volgende kinderen:
 
3 Gerardus Henricus von den Brinke gedoopt 14-08-1754
(doopgetuigen waren Henrick Groosse, Henrick Edermans en Anna Maria Kolcker). Bij de doop wordt de vader Henrich von den Brincke genoemd en de moeder Margaretha Kolcker
4 Theodorus Henricus Brinkmann gedoopt 19-08-1959
(doopgetuigen waren Hinrich Busker, Hinrich Mehr en Maria Moller).
Bij de doop wordt de vader Hinrich Brinkmann genoemd en de moeder Maria Kolcker
5 Margaretha Maria Elisabeth Brinckmann gedoopt 06-10-1762
(doopgetuigen waren Anna Margaretha Elisabet Klancker, Adelheid Heelen en Joan von der Harz).
Bij de doop wordt de vader Heinrich Brinkmann genoemd en de moeder Margaretha Kolcker.
6 Margaretha Adelheid Brinckmann gedoopt 18-08-1764
(doopgetuigen waren Marg. Maria Düllmann en Gerard Henrich Visser).
Bij de doop wordt de vader Hinrich Brinkmann genoemd en de moeder Maria Kolcker
7 Margaretha Maria Brinckmann gedoopt 01-01-1766
(doopgetuigen waren Maria Fijen, Marg. Hammers en Henrich Heelen).
Haar vader wordt  Henrich Vissers Brinckmann genoemd en haar moeder Maria Kolcker
8 Joannes Henricus Brinckmann gedoopt 04-04-1768
(doopgetuigen waren Joan Vissers, Deick Düllmann en Maria Buskers).
Bij de doop wordt de vader Hinrich Brinkmann genoemd en de moeder Maria Kolcker
 
Er valt ons veel op bij deze gegevens:

  • De eerste 2 kinderen staan niet in het doopboek. Bij het scheiden van het archief vertelde de archivaris dat dit goed mogelijk kon zijn. Het is goed mogelijk dat men de kinderen in Neuenkirchen heeft laten dopen.
  • Bij de doop van Gerardus Henricus wordt de vader Henrick von den Brincke genoemd, later wordt steeds Heinrich of Hinrich Brinckmann genoemd.
  • Bij de doop van Margaretha Maria wordt de vader Henrich Vissers Brinckmann genoemd. Bij andere dopen komt de naam Vissers als getuige voor. Mogelijk is er een familiaire band tussen de naam Brinckmann en Vissers. Misschien heette zijn moeder Vissers.
  • Bij de doop van Gerardus Henricus valt op dat de moeder Margaretha Kolcker genoemd wordt en een van de getuigen Anna Maria Kolcker. Mogelijk is dat een verschrijving van de pastoor. Ook in Nederland zijn we dat een paar keer tegengekomen.
  • Ook bij de doop van Margaretha Maria Elisabeth wordt de moeder eveneens Margaretha genoemd. Weer een verschrijving?
  • Bij de andere dopen wordt de moeder Maria Kolcker genoemd. Dit is verklaarbaar omdat in Duitsland veelal de tweede naam als roepnaam gebruikt werd.
  • Tenslotte valt op dat er 2 kinderen zijn die Johann Heinrich ofwel Johannes Henricus zijn genoemd. Het is des te opvallender omdat dit 2 generaties verder weer gebeurd.
 

Van Heiner Brinkmann uit Merzen ontvingen we een uittreksel uit het archief betreffende het gezin van Johann Heinrich Brinkmann zoon van Johann Brinkmann en Maria Kolcker.
 
Johann Heinrich Brinkmann, colon (=vrijboer) op Brinkmannhoeve te Sudmerzen, is geboren rond 1751 te Sudmerzen (D), en overleden op dinsdag 31 oktober 1820 te Sudmerzen (D). 
Johann Heinrich trouwt op dinsdag 16 november 1784 te Merzen (D) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Anna Maria Welling ook genaamd Ruter en Willing. Anna, boerin, is geboren rond 1762 te Neuenkirchen, is overleden op donderdag 25 januari 1838 te Sudmerzen. In de overlijdensverklaring van haar dochter Maria-Catharina wordt ze Anna Maria Ruter genoemd.
 
In het uittreksel worden de volgende kinderen genoemd:
 
1 Anna Maria Brinkmann, is geboren op maandag 19 juni 1786 te Sudmerzen (D).
2 Johann Dirk Heinrich Brinkmann ook genaamd Johann Henrich Brinkmann, heerboer te Süd Merzen, geboren op vrijdag 28 januari 1791 te Sudmerzen (D), en overleden op zaterdag 11 maart 1837 te Sudmerzen (D) aan tuberculose. 
Johann trouwt in 1826 op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Anne Maria Tholingshaus ook genaamd Anna Maria Thölen Johann.  Anne is geboren in 1790, is RK gedoopt.
3 Magaretha Maria Brinkmann, is geboren op zondag 17 maart 1793 te Sudmerzen (D), is overleden op woensdag 27 november 1872 te Sudmerzen. 
Magaretha trouwt op maandag 6 april 1812 te Sudmerzen op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Herman Heinrich. Woltering.  Herman is geboren rond 1786 te Merzen.
4 Johann Herman Brinkmann, is geboren op zaterdag 19 december 1795 te Sudmerzen (D).
5 Maria Adelheid Brinkmann, is geboren op maandag 31 december 1798 te Sudmerzen (D).
6 Maria Catharina Brinkmann is geboren op vrijdag 2 oktober 1801 te Sudmerzen (D), is overleden op donderdag 5 februari 1863 te Haskerdijke (FR), is begraven op maandag 9 februari 1863 te Terband. In de overlijdensakte wordt haar moeder Anna Maria Rutgers genoemd. Maria Catharina trouwt rond 1818 te Merzen op ongeveer 17-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Durk Beerends, zoon van Durk Beerends en Aaltje Brouwers. Durk is geboren rond 1788 te Merzen, is overleden op woensdag 21 mei 1862 te Schoterland.
7 Maria Gertrud Brinkmann geboren op zaterdag 18 februari 1804 te Sudmerzen en overleden op zaterdag 15 mei 1830 te SudMerzen.
Maria Gertrud was gehuwd met een Beerens.
8 Johann Friedrich Brinkmann, ook genaamd Friedrich Brinkmann, veenbaas en herbergier, is geboren op dinsdag 10 maart 1807 te Sudmerzen (D), is overleden op woensdag 11 april 1855 te Haskerdijke (FR), is begraven te Terband (?). Johann trouwt op zondag 7 mei 1837 te Haskerdijke (FR) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Berends Kruis dochter van Johannes Bernardus Kruis en Anna Herres Drijfhout. Aaltje, herbergierster, is geboren op zondag 24 december 1815 te Utingeradeel, is overleden op woensdag 11 december 1895 te Groningen.

 
Van Jacques Groenendijk ontving de Stichting een stamreeks  waardoor de volgende gegevens aan de site toegevoegd kunnen worden. Personen, waarvan de achternamen als voorouder of als doopgetuige in onze stamboom voorkomen, worden hier cursief weergegeven.

Rolff Brinkmann is circa 1710 geboren en was pachtboer. Hij trouwde circa 1735 met Maria Anna Margaretha Klanckers. Zij is geboren circa 1715 en staat genoteerd als boerin. Beiden zijn in Merzen RK gedoopt en overleden.
Rolff en Maria kregen op 26-04-1739 een dochter Maria Elisabeth. Zij werd ook in Merzen geboren en overleed daar op 26-04-1806. Maria Elisabeth trouwde in Merzen op 26-11-1764 met Hendrik / Heinrich Herman Grote / Groote. Hij werd geboren circa 1740 te Rieste en overleed na 1806 te Merzen. Maria Elisabeth en Hendrik kregen acht kinderen.
Van een van deze kinderen stamt Jacques Groenendijk af.
 
Verder zijn er nog enkele ‘losse’ Brinkmannen gevonden, die mogelijk ook een aansluiting hebben met de lijn Diderik tho Brinkhus.
 
Rudolff Brinckmann is geboren circa 1670. Hij is de vader van:
  • Rudolff Johannis Brinckman geboren circa 1700 en gedoopt in Merzen
  • Rudolf Hendrik Brinckman geboren circa 1700 en gedoopt in Merzen
In de Osnabrücker Geschichtquellen worden beide zonen genoemd als grondbezitter in Süd-Merzen; akte 28 juni 1737.
 
17-10-1748
Anna Maria Fije, dochter van Herman Fije en Elisabeth Brinckman
Getuigen: Joan Arn? Fije, Anna Maria Brinckman en Catharina Büskers
 
22-01-1748
Maria Margaretha Brinckman, dochter van Hermannus Brinckman en Catharina Godeman. Getuigen: Gerdmann Brinckman, Maria Adelheid Gehemann, Margaretha Brinckman
 
22-10-1749
Hermannus Henricus Brinckman, zoon van Hermannus Brinckman en Catharina Godeman. Getuigen: Maria Kablas Joan Henrick von der Fijhe, ?? Godemann, Herm. Brinckman
 
04-09-1765
Hermann Hinrich Brinckmann (geboren in Linbach?), zoon van  Joan Brinckmann en Anna Ruen. Getuigen: Anna Groshude?, Herman Brinckmann en Hinrich Rue.
 
Hoe de aansluiting precies is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Maar dat er een connectie is, is wel duidelijk. Reden genoeg om daar verder onderzoek naar te doen. Een moeilijkheid daarbij is dat vaak de laatste voornaam als roepnaam gebruikt wordt. Wellicht dat een bezoek aan Meppen of Osnabrück daar verheldering in kan brengen of heeft iemand nu al een verklaring?

Hieronder zijn onze "losse eindjes" in een overzicht weergegeven. Misschien heeft iemand een aansluiting.
 
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer