» Voorouders 
Genealogie van de familie Brinkman(n)
Brinkmann naar Haskerdijken

Een  nazaat van Diderik tho Brinkhus is Johann Friedrich Brinkmann. Hij werd geboren op 10 maart 1807 in Süd-Merzen en is gestorven op 11 april 1855 in Haskerdijken (Friesland). Hij was een nakomertje op de ‘Hoeve Brinkmann’. Toen hij geboren werd, was zijn moeder 43 en zijn vader Heinrich al 65 jaar. Johann Frederik was 13 toen zijn vader overleed. De oudste broer Johan Durk had de boerderij overgenomen, maar was ziekelijk en leed aan TBC.

Johann Friedrich heeft waarschijnlijk verschillende malen zijn zuster Maria Catharina in Friesland opgezocht en in Haskerdijken Aaltje ontmoet.
Wat er dan gebeurt, is onduidelijk. Er zijn verhalen van de familie in Nederland en van de familie in Duitsland. De waarheid reconstrueren is vooralsnog niet mogelijk. Er is een verhaal dat de boerderij aan Johann Frederik geen plaats had geboden, nadat hij zijn kindsdeel uit de erfenis had ontvangen.
Dat hij met het geld was vertrokken naar Haskerdijken en zich daar als veenbaas had gevestigd. Er is een ander verhaal dat, toen zijn broer Johan Durk op 11 maart 1837 overleed, Johann Frederik naar Südmerzen is teruggegaan om de erfrechten op de boerderij -als nu de oudste zoon- op te eisen. De weduwe van Johan Durk, Annamaria Tholinghausen zou, samen met de andere zusters Brinkmann de claim van hun jongste broertje hebben bestreden.
Feit is dat Aaltje Berends Kruis op 7 mei 1837, acht weken na de dood van Johann Durk Brinkmann, in het huwelijk treedt met Johann Frederik. Zijn moeder, Annamaria Welling, stuurt vanuit Südmerzen haar schriftelijk toestemming tot het huwelijk naar Heerenveen: ze tekent met drie "bevende" kruisjes.
 
Had Johan Frederik Aaltje voorgespiegeld dat er in Südmerzen een erfenis lag te wachten, dat zij boerin zou worden op een van de grote hoeves van Südmerzen?
Een feit is dat Johan Frederik niet de eigenaar is geworden van hoeve Brinkmann. Die kwam aanvankelijk onder de leiding van de buurman Bower. Tien jaar later zou de dochter van Johan Durk Brinkmann, Catharina, met Jozef, de zoon van deze buurman Bower trouwen. Hun nageslacht woont tot nu toe op de hoeve nadat ze de naam van hun moeder Brinkmann weer hebben aangenomen.
Enkele decennia geleden is de oude hoeve na een brand gesloopt en is er een geheel nieuwe enkele meters verder gebouwd. Op deze hoeve heeft Werner Brinkmann nu een varkensfokkerij.
 
Op zondag 7 mei 1837 trouwt de 30-jarige Johann met de 21-jarige Aaltje Beerends Kruis. Johann en Aaltje zijn dus de oer-ouders van de Nederlandse tak Brinkman uit Süd-Merzen.
Aaltje en Johann kregen 10 kinderen. Verder is van hen bekend dat Johann veenbaas was en Aaltje was ‘tapperse’ (vrij vertaald: caféhoudster). Het feit dat Johann veenbaas werd, wijst erop dat hij met geld Süd-Merzen verlaten heeft.
Johann sterft vrij jong op 48-jarige leeftijd en Aaltje verdient de kost voor de kinderen met haar tapperij.
 
Aaltje is voor die tijd redelijk oud geworden namelijk 80 jaar. (1815 – 1895) Zij stierf in Groningen. Het is onduidelijk of ze daar woonde en wat ze daar deed. De onderzoekers van de Stichting houden zich nog met dit vraagstuk bezig.
 
Mevrouw van der Meer - Bekema uit Beetsterzwaag vertelde aan een van de onderzoekers:"Mijn moeder is een kleinkind van Aaltje en zij noemde haar opoe ‘mooi Beppe".
Aaltje was blijkbaar een mooie vrouw.

 
 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer