» HOME 
Genealogie van de familie Brinkman(n)
De Stichting Diderik tho Brinkhus

Het Brinkmannetje In 1992 is door een aantal nakomelingen van Heinrich Brinkmann (1719-1791) gehuwd met Maria Kölcker (1725-1791), de Stichting ‘Diderik tho Brinkhus’ opgericht.

Diderick tho Brinkhus (1388-1473) is waarschijnlijk de oudst bekende voorouder, maar zeker is dat geenszins. Toch hebben we onze Stichting naar hem vernoemd.

Johann Frederik Brinkmann (1807-1855) is de kleinzoon van Heinrich Brinkmann (1719-1791). Hij is vanuit Südmerzen/ Duitsland naar Nederland/Haskerdijken (Fr) vertrokken. Deze Johann Frederik Brinkmann is in 1837 in Haskerland getrouwd met Aaltje Berends Kruis (1815-1895).

Om de familiegeschiedenis van hen in beeld te brengen heeft het bestuur zich ten doel gesteld:
 

Het bevorderen van het geschiedkundig onderzoek van het geslacht Brinkmann uit Südmerzen (Dld)

Dit doen zij door stamboomonderzoek, afnemen van interviews, verzamelen van foto's en aktes. Alle documenten en foto's worden gedigitaliseerd en gearchiveerd. Een belangrijk deel wordt vervolgens op de website gepubliceerd.

Tussen 1992 en 1994 is een periodiek, genaamd ‘Diederik tho Brinkhus', uitgegeven. In dit blad is verslag gedaan van gevonden gegevens en achtergronden. Het verscheen door omstandigheden slechts vier keer. De meest interessante bijdragen, die daarin stonden vermeld, zullen op de website worden geplaatst.
 
 
  Bestuur
 
 
  Voorzitter vacant
  Secretaris vacant
  Penningmeester Piet Brinkman
     
  Redactie Maria Brinkman

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer