» HOME » Uitleg nummering  
Genealogie van de familie Brinkman(n)
Nummering in parentelen en kwartierstaten

Het Brinkmannetje legt uit De hoofdbestanden van de Stichting zijn parentelen. Daarnaast zijn enkele kwartierstaten beschikbaar van aangetrouwden. Wanneer u deze bestanden bezoekt, ziet u dat voor de persoonsnamen vaak een nummer staat.

Het doel van deze nummering is om personen op een logische manier snel te kunnen vinden en foto’s en documenten aan deze persoon te kunnen koppelen.

De personen worden verschillend genummerd in de parentelen en de kwartierstaten. Dit komt omdat een parenteel de afstammelingen aangeeft en kwartierstaten de voorouders. Vanuit ouderparen kan uiteraard een divers aantal kinderen voortkomen. Maar ieder ouderpaar heeft altijd vier ouders. Dit is de reden dat er verschillende methoden voor nummering van parentelen en kwartierstaten zijn.


Parentelen

Parentelen kunnen op 2 methoden genummerd worden.

  1. Nummeren per generatie.
    Hierbij worden min of meer leeftijdsgenoten op ouderpaar genummerd. Deze methode wordt door de Stichting niet gebruikt en wordt daarom hier niet verder uitgewerkt.
  2. Nummering per afstamming.
    Deze methode wordt door de Stichting gebruikt en hieronder uitgelegd.
 
De stamvader krijgt nr. 1
Zijn kinderen krijgen dan resp. 1.1 de volgende 1.2 dan 1.3 enz.
De nummering van de kinderen van het 1e kind wordt dan resp. 1.1.1 dan 1.1.2 dan 1.1.3 enz.
De nummering van de kinderen van het 2e kind wordt dan resp. 1.2.1 dan 1.2.2 dan 1.2.3 enz.
De nummering van de kinderen van het 3e kind wordt dan resp. 1.3.1 dan 1.3.2 dan 1.3.3 enz.

Het aantal nummers per persoon geeft dus aan hoeveel generaties men van de stamvader verwijderd is. Omdat het nummer per persoon uniek is, wordt deze nummering ook bij van foto’s en documenten gebruikt.
 
Kwartierstaten
De persoon van wie men uitgaat, wordt de proband of kwartierdrager genoemd. Een proband of kwartierdrager krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, de moeder van de vader nr 5 etc. Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de proband heeft iedere man een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl iedere vrouw een oneven nummer heeft, namelijk dat van haar man + 1.

Overzicht benaming voorouders
generatie benaming voorouders nummer
I proband 1
II ouders 2 en 3
III grootouders 4 en 5 plus 6 en 7
IV overgrootouders 8 tot en met 15
V betovergrootouders 16 tot en met 31
VI oudouders 32 tot en met 83
VII oudgrootouders 64 tot en met 127
VIII oudovergrootouders 128 tot en met 255
IX oudbetovergrootouders 256 tot en met 511
X stam-ouders 512 tot en met 1.023  *
XI stam-grootouders 1.024 enz tot
XII stam-overgrootouders 2.048 
XIII stam-betovergrootouders 4.096 
XIV stam-oudouders 8.192
XV stam-oudgrootouders 16.384
XVI stam-oudovergrootouders 32.768
XVII stam-oudbetovergrootouders 65.536
XVIII edel-ouders 131.072
XIX edel-grootouders 262.144
XX edel-overgrootouders 524.288
XXI edel-betovergrootouders 1.048.576
XXII edel-oudouders 2.097.152
XXIII edel-oudgrootouders 4.194.304
XXIV edel-oudovergrootouders 8.388.608
XXV edel-oudbetovergrootouders 16.777.216
XXVI edel-stam-ouders 33.554.432
XXVII edel-stam-grootouders 67.108.864
XXVIII edel-stam-overgrootouders 134.217.728
XXIX edel-stam-betovergrootouders 268.435.556
XXX edel-stam-oudouders 536.871.112
XXXI edel-stam-oudgrootouders 1.073.742.224
XXXII edel-stam-oudovergrootouders 2.147.483.648
XXXIII edel-stam-oudbetovergrootouders 4.294.967.296
XXXIV voor-ouders 8.589.934.592
XXXV voor-grootouders 17.179.869.184
XXXVI voor-overgrootouders 34.359.737.368**
XXXVII voor-betovergrootouders 68.719.476.736
enzovoorts (t/m 65ste generatie)

Vervolgens kan, met toevoeging van 'aarts', tot de 129ste generatie worden gekomen en daarna met 'opper' tot de 257ste generatie en met 'hoog' tot de 513de generatie. Maar dat is onzin want dan zouden we ca. 13000 jaar terug zijn.

*=  uitgaande van onze jongste telg is dit de benaming van Heinrich Brinkmann en Anna Kölcker.
** = dit is ongeveer ten tijde van Karel de Grote, toen de wereldbevolking op ongeveer 200 miljoen werd geschat.

 
 

 

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer