Genealogie van de familie Brinkman(n)
Verantwoording

Het Brinkmannetje met sleutel
Het bestuur houdt zich aan de privacy wet (AVG) en heeft de privacy gevoelige onderwerpen in het besloten gedeelte ondergebracht. Dit gedeelte is beveiligd met een inlogcode. 

 
Privacyreglement

1. De Stichting Diederik tho Brinkhus wil vanuit de wet en het ethisch principe de privacy van alle familieleden vanuit respect voor de integriteit veilig te stellen.
 
2. Persoonlijke gegevens, benodigd voor het communiceren met de leden, worden opgeslagen door het bestuur. Deze is verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van de gegevens.
 
3. De volgende gegevens van leden worden beheerd door het bestuur
 • Voornamen
 • Achternaam 
 • Roepnaam 
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 
4. De volgende gegevens zijn van in leven zijn familieleden in de stamboom opgenomen:
 • Achternaam
 • Doopnaam
 • Geboortedatum
 • Huwelijkspartner
 • Huwelijksdatum
 • Vader
 • Moeder
 • Kinder(en)
 
5. Met uitdrukkelijk toestemming van een familielid mag het bestuur zijn gegevens in de stamboom op de veilige en besloten deel van de website bewaren en beheren
Daarnaast kan een lid van Diederik tho Brinkhus aangeven dat haar/zijn naam geplaatst kan worden op de veilige en besloten deel van de website.

6. De familie leden en leden die in toegang hebben verkregen tot de website, kunnen altijd wijzingen aanbrengen in hun gegevens.

7. Een data-lek dient direct gemeld te worden bij de secretaris. Het bestuur meldt dit lek terstond aan de leden en aan de Algemene Autoriteit Persoonsgegevens.
Er is sprake van een data-lek, als de gegevens in handen komen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

8. Het privacyreglement wordt aan alle nieuwe leden overhandigd en het reglement wordt op de website gepubliceerd.

terug
 
 
 

Inloggen


 

Aanmelden
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
Verantwoording
meer
 
Links
meer
 
Adverteren
meer
 
Contact
meer